Hiển thị tất cả 10 kết quả

 • MP120X
 • Data: 0

 • Nội mạng : M phí< 20 phút
 • Tối đa: 1000 phút
 • Giá: 120.000đ
 • Thời hạn: 30 Ngày
Chi tiết
 • MP30
 • Data : 0

 • Nội mạng : Mphí 300 phút
 • Ngoại mạng : 0
 • Giá: 30.000đ
 • Thời hạn: 30 Ngày
Chi tiết
 • MP30X
 • Data: 0

 • Nội mạng : M phí < 10 phút
 • Tối đa: 500 phút
 • Giá: 30.000đ
 • Thời hạn: 30 Ngày
Chi tiết
 • MP50
 • Data : 0

 • Nội mạng : Mphí < 20p/ cuộc
 • Ngoại mạng : 0
 • Giá: 50.000đ
 • Thời hạn: 30 Ngày
Chi tiết
 • MP50X
 • Data: 0

 • Nội mạng : M phí< 10 phút
 • Tối đa: 500 phút
 • Giá: 50.000đ
 • Thời hạn: 30 Ngày
Chi tiết
 • MP70X
 • Data: 0

 • Nội mạng : M phí< 20 phút
 • Tối đa: 1000 phút
 • Giá: 70.000đ
 • Thời hạn: 30 Ngày
Chi tiết
 • MP90X
 • Data: 0

 • Nội mạng : M phí< 20 phút
 • Tối đa: 1000 phút
 • Giá: 90.000đ
 • Thời hạn: 30 Ngày
Chi tiết
 • HI90
 • Data : 3GB

 • Nội mạng : 100 phút
 • Ngoại mạng : 100 phút
 • Giá: 90.000đ
 • Thời hạn: 30 Ngày
Chi tiết
 • MP70
 • DATA: 0

 • Nội mạng : Mphí < 20p/ cuộc
 • Giá: 70.000đ
 • Thời hạn: 30 Ngày
Chi tiết
 • V700
 • Data : 8Gb

 • Gọi liên mạng: 700 phút
 • Giá: 700.000đ
 • Thời hạn: 30 Ngày
Chi tiết