Hiển thị tất cả 8 kết quả

 • 12F90
 • Data : 5GB/ 30 ngày

 • Nội mạng : Mphí <10 Phút
 • Ngoại mạng : 15 phút/ 30 ngày
 • Giá: 1.080K
 • Thời hạn: 360 ngày
Chi tiết
 • F120U
 • Data : 7GB

 • Nội mạng : Mphi < 10p
 • Ngoại mạng : 40 phút
 • Giá: 120.000đ
 • Thời hạn: 30 Ngày
Chi tiết
 • F140
 • Data : 8GB

 • Nội mạng : Mphi < 10p
 • Ngoại mạng : 60 phút
 • Giá: 140.000đ
 • Thời hạn: 30 Ngày
Chi tiết
 • F190
 • Data : 9GB

 • Nội mạng : Mphi < 10p
 • Ngoại mạng : 100 phút
 • Giá: 190.000đ
 • Thời hạn: 30 Ngày
Chi tiết
 • F70
 • Data : 3Gb

 • Nội mạng : Mphi < 10p
 • Ngoại mạng : 20 phút
 • Giá: 70.000đ
 • Thời hạn: 30 Ngày
Chi tiết
 • F90
 • Data : 5GB

 • Nội mạng : Mphi < 10p
 • Ngoại mạng : 15 phút
 • Giá: 90.000đ
 • Thời hạn: 30 Ngày
Chi tiết
 • F90U
 • Data : 5GB

 • Nội mạng : Mphi < 10p
 • Ngoại mạng : 15 phút
 • Giá: 90.000đ
 • Thời hạn: 30 Ngày
Chi tiết
 • V200C
 • Data: 120Gb (4Gb/ ngày)

 • Gọi nội mạng: <20 phút
 • Gọi ngoại mạng: 100 phút
 • Giá: 200.000 đ
 • Thời hạn: 30 ngày
Chi tiết