Hiển thị tất cả 8 kết quả

 • D500T
 • Data : 48Gb tốc độ cao

 • Chu kỳ: 4Gb /30 ngày
 • Giá: 500000
 • Thời hạn: 360 Ngày
Chi tiết
 • MIMAX125
 • Data : 8Gb tốc độ cao

 • Sim Hssv: 105.000đ
 • Giá: 125.000 đ
 • Thời hạn: 30 ngày
Chi tiết
 • MIMAX200
 • Data : 15Gb tốc độ cao

 • Sim Hssv: 180.000đ
 • Giá: 200.000 đ
 • Thời hạn: 30 ngày
Chi tiết
 • MIMAX70
 • Data : 3Gb tốc độ cao

 • Sim Hssv: 50.000đ
 • Giá: 70.000 đ
 • Thời hạn: 30 ngày
Chi tiết
 • MIMAX90
 • Data : 5Gb tốc độ cao

 • Sim Hssv: 70.000đ
 • Giá: 90.000 đ
 • Thời hạn: 30 ngày
Chi tiết
 • UMAX300
 • Data : 30G tốc độ cao

 • Sim Hssv: 280.000đ
 • Giá: 300.000 đ
 • Thời hạn: 30 ngày
Chi tiết
 • UMAX50
 • Data : 5G tốc độ cao

 • Sms: 0
 • Giá: 50.000 đ
 • Thời hạn: 30 Ngày
Chi tiết
 • XL100
 • Data : 10G tốc độ cao

 • Sim Hssv: 100.000đ
 • Giá: 100.000 đ
 • Thời hạn: 30 ngày
Chi tiết