GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI


 • ST150K
 • Data: 90Gb (3Gb/ 1 ngày)

 • Free 25Gb dữ liệu trên LifeBox
 • Free Data xem phim Viettel TV
 • Giá: 150.000 đ
 • Thời hạn: 30 Ngày
Chi tiết
 • V200C
 • Data: 120Gb (4Gb/ ngày)

 • Gọi nội mạng: <20 phút
 • Gọi ngoại mạng: 100 phút
 • Giá: 200.000 đ
 • Thời hạn: 30 ngày
Chi tiết
 • V150C
 • Data: 90Gb (3Gb/ ngày)

 • Gọi nội mạng: <20 phút
 • Gọi ngoại mạng: 50 phút
 • Giá: 150.000đ
 • Thời hạn: 30 Ngày
Chi tiết
 • V120C
 • Data: 60Gb (2Gb/ ngày)

 • Gọi nội mạng: <20 phút
 • Gọi ngoại mạng: 50 phút
 • Giá: 120.000 đ
 • Thời hạn: 30 Ngày
Chi tiết
 • ST120K
 • Data: 60Gb tốc độ cao

 • Áp Dụng TT & TS
 • SMS : 0
 • Giá: 120.000 đ
 • Thời hạn: 30 ngày
Chi tiết
 • ST90K
 • Data: 30GB Tốc độ cao

 • Free: Free data TikTok
 • Sim Hssv: 70.000đ
 • Giá: 90.000 đ
 • Thời hạn: 30 Ngày
Chi tiết
 • ST70K
 • Data: 15Gb tốc độ cao

 • Free data: Tick Tok
 • HSSV: 70.000đ
 • Giá: 70.000 đ
 • Thời hạn: 30 ngày
Chi tiết
 • V120N
 • Data: 120Gb (4Gb/ ngày)

 • Gọi nội mạng: <20 phút
 • Gọi ngoại mạng: 50 phút
 • Giá: 120.000đ
 • Thời hạn: 30 Ngày
Chi tiết

GÓI CƯỚC THEO THÁNG


 • UMAX300
 • Data : 30G tốc độ cao

 • Sim Hssv: 280.000đ
 • Giá: 300.000 đ
 • Thời hạn: 30 ngày
Chi tiết
 • MIMAX200
 • Data : 15Gb tốc độ cao

 • Sim Hssv: 180.000đ
 • Giá: 200.000 đ
 • Thời hạn: 30 ngày
Chi tiết
 • MIMAX125
 • Data : 8Gb tốc độ cao

 • Sim Hssv: 105.000đ
 • Giá: 125.000 đ
 • Thời hạn: 30 ngày
Chi tiết
 • MIMAX90
 • Data : 5Gb tốc độ cao

 • Sim Hssv: 70.000đ
 • Giá: 90.000 đ
 • Thời hạn: 30 ngày
Chi tiết
 • MIMAX70
 • Data : 3Gb tốc độ cao

 • Sim Hssv: 50.000đ
 • Giá: 70.000 đ
 • Thời hạn: 30 ngày
Chi tiết
 • UMAX50
 • Data : 5G tốc độ cao

 • Sms: 0
 • Giá: 50.000 đ
 • Thời hạn: 30 Ngày
Chi tiết
 • XL100
 • Data : 10G tốc độ cao

 • Sim Hssv: 100.000đ
 • Giá: 100.000 đ
 • Thời hạn: 30 ngày
Chi tiết
 • D500T
 • Data : 48Gb tốc độ cao

 • Chu kỳ: 4Gb /30 ngày
 • Giá: 500000
 • Thời hạn: 360 Ngày
Chi tiết

GÓI CƯỚC COMBO


 • F70
 • Data : 3Gb

 • Nội mạng : Mphi < 10p
 • Ngoại mạng : 20 phút
 • Giá: 70.000đ
 • Thời hạn: 30 Ngày
Chi tiết
 • F90U
 • Data : 5GB

 • Nội mạng : Mphi < 10p
 • Ngoại mạng : 15 phút
 • Giá: 90.000đ
 • Thời hạn: 30 Ngày
Chi tiết
 • F90
 • Data : 5GB

 • Nội mạng : Mphi < 10p
 • Ngoại mạng : 15 phút
 • Giá: 90.000đ
 • Thời hạn: 30 Ngày
Chi tiết
 • F120U
 • Data : 7GB

 • Nội mạng : Mphi < 10p
 • Ngoại mạng : 40 phút
 • Giá: 120.000đ
 • Thời hạn: 30 Ngày
Chi tiết
 • F140
 • Data : 8GB

 • Nội mạng : Mphi < 10p
 • Ngoại mạng : 60 phút
 • Giá: 140.000đ
 • Thời hạn: 30 Ngày
Chi tiết
 • F190
 • Data : 9GB

 • Nội mạng : Mphi < 10p
 • Ngoại mạng : 100 phút
 • Giá: 190.000đ
 • Thời hạn: 30 Ngày
Chi tiết
 • 12F90
 • Data : 5GB/ 30 ngày

 • Nội mạng : Mphí <10 Phút
 • Ngoại mạng : 15 phút/ 30 ngày
 • Giá: 1.080K
 • Thời hạn: 360 ngày
Chi tiết
 • V200C
 • Data: 120Gb (4Gb/ ngày)

 • Gọi nội mạng: <20 phút
 • Gọi ngoại mạng: 100 phút
 • Giá: 200.000 đ
 • Thời hạn: 30 ngày
Chi tiết

GÓI CƯỚC NỘI MẠNG


 • MP30X
 • Data: 0

 • Nội mạng : M phí < 10 phút
 • Tối đa: 500 phút
 • Giá: 30.000đ
 • Thời hạn: 30 Ngày
Chi tiết
 • MP50X
 • Data: 0

 • Nội mạng : M phí< 10 phút
 • Tối đa: 500 phút
 • Giá: 50.000đ
 • Thời hạn: 30 Ngày
Chi tiết
 • MP70X
 • Data: 0

 • Nội mạng : M phí< 20 phút
 • Tối đa: 1000 phút
 • Giá: 70.000đ
 • Thời hạn: 30 Ngày
Chi tiết
 • MP90X
 • Data: 0

 • Nội mạng : M phí< 20 phút
 • Tối đa: 1000 phút
 • Giá: 90.000đ
 • Thời hạn: 30 Ngày
Chi tiết
 • MP120X
 • Data: 0

 • Nội mạng : M phí< 20 phút
 • Tối đa: 1000 phút
 • Giá: 120.000đ
 • Thời hạn: 30 Ngày
Chi tiết
 • MP30
 • Data : 0

 • Nội mạng : Mphí 300 phút
 • Ngoại mạng : 0
 • Giá: 30.000đ
 • Thời hạn: 30 Ngày
Chi tiết
 • MP50
 • Data : 0

 • Nội mạng : Mphí < 20p/ cuộc
 • Ngoại mạng : 0
 • Giá: 50.000đ
 • Thời hạn: 30 Ngày
Chi tiết
 • MP70
 • DATA: 0

 • Nội mạng : Mphí < 20p/ cuộc
 • Giá: 70.000đ
 • Thời hạn: 30 Ngày
Chi tiết

GÓI CƯỚC DCOM 4G


 • D120
 • Data : 12GB tốc độ cao

 • Vượt gói: Miễn phí
 • Giá: 120000
 • Thời hạn: 30 Ngày
Chi tiết
 • D90
 • Data : 10G tốc độ cao

 • Vượt gói: Miễn phí
 • Giá: 90000
 • Thời hạn: 30 Ngày
Chi tiết
 • D50
 • Data : 3,5GB tốc độ cao

 • Vượt gói: Miễn phí
 • Giá: 50.000 đ
 • Thời hạn: 30 Ngày
Chi tiết
 • D70
 • Data : 7GB tốc độ cao

 • Vượt gói: Miễn phí
 • Giá: 70.000 đ
 • Thời hạn: 30 ngày
Chi tiết